Wanda Ottens 

 Jobhunting & Advies Jobhunting

Door middel van actieve Jobhunting wordt gezocht naar een nieuwe baan. Dit gebeurt op een pro actieve, creatieve en professionele wijze waarbij gebruik wordt gemaakt van contacten binnen en buiten het eigen persoonlijke en online netwerk in Noord Nederland. Hierbij worden de talenten en wensen van de kandidaat centraal gesteld, rekening houdend met de vraag van de arbeidsmarkt en waarbij de kandidaat optimaal betrokken wordt bij het traject. 
Daarnaast worden banen gevonden door op de hoogte te zijn van de nieuwste vacatures en in te schatten waar kansen liggen. 

Jobhunting is per traject van 13 weken verkrijgbaar maar kan ook per uur worden ingekocht of voor werkervaringstrajecten en re-integratie worden ingezet. Daarnaast zijn alle combinaties van coaching en advies mogelijk. Neem gerust vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden.

Jobhuntingstraject

Kennismaking:
Een mogelijke samenwerking begint met een vrijblijvende kennismaking. In dit gesprek stellen we ons aan elkaar voor en bespreken de huidige situatie en wensen. Ook komen de mogelijkheden en kansen ruim aan bod. Het is van groot belang dat de kandidaat zich prettig voelt en een zogenoemde "klik" ervaart. Dit is de basis voor een samenwerking die gebaseerd is op vertrouwen en betrokkenheid. Als er gekozen wordt voor een traject, volgt de intake.

Intake:
De intake bestaat uit het in kaart brengen van de persoonlijke situatie, interesses, werkervaring, opleiding en talenten. Ook worden de wensen en verwachtingen besproken zoals reisafstand, salaris en omvang van het dienstverband en kijken we samen naar welke banen geschikt zouden kunnen zijn en bij welke bedrijven de kandidaat zou willen en kunnen werken.  
Er volgt in samenspraak met de kandidaat een jobhuntprofiel met plan van aanpak die als leidraad fungeert gedurende het jobhuntingstraject.

Jobhunting:
Gedurende 13 weken wordt er gezocht naar een baan zoals dat is afgesproken in het jobhuntprofiel en plan van aanpak. Tijdens deze 13 weken worden pro actief zo'n 50 werkgevers gericht benaderd op een manier die uitgaat van de wensen en talenten van de kandidaat, gecombineerd de vraag met het bedrijf.
Een kandidaat mag zelf bedrijven aandragen om te benaderen en er wordt van de kandidaat gevraagd om actief mee te denken in het jobhuntingstraject en zelf ook te solliciteren. Tijdens het jobhunttraject is er wekelijks contact met de kandidaat met gemiddeld drie contacturen binnen het traject om de voortgang te bespreken.
Na 6 weken jobhunting zal er een tussentijdse rapportage worden gemaakt van de voortgang, na 13 weken een eindrapportage met verantwoording.

Afhankelijk van de wens van de kandidaat en werkgever kunnen de sollicitatiegesprekken zelfstandig door de kandidaat of samen met de adviseur worden aangegaan. Hierin wordt ook maatwerk geboden. Na het aangaan van een dienstverband, zal contact worden gehouden met de kandidaat.