Loopbaan, reïntegratie, training & advies

Re-integratie


Voor uitvoerders van de ziektewet en diverse werkgevers in Noord Nederland voer ik spoor 2 trajecten uit. Een spoor 2 traject wordt vaak bij mij aangemeld nadat een arbeidsdeskundig onderzoek heeft uitgewezen dat er voor een werknemer door ziekte geen mogelijkheden zijn in passend werk bij de eigen werkgever.
Er worden dan passende functies geduid door de arbeidsdeskundige en samen ga ik met de werknemer aan de slag met sollicitatie vaardigheden, loopbaanbegeleiding en re-integratie in ander passend werk.


Ik zorg samen met de werknemer voor een plan van aanpak die passend is bij de situatie. Er volgt goede coaching en begeleiding, een pro actieve en goede samenwerking tussen werknemer, werkgever en arbodienst en resultaat. Door adequate voortgangsrapportages, persoonlijke begeleiding, actieve monitoring, regelmatig overleg en bijstellen van plannen werk ik conform de eisen die de Wet Verbetering Poortwachter stelt.


Vanuit mijn grote netwerk en kennis van de arbeidsmarkt zoek ik in samenspraak met de werknemer ook actief naar een baan of re-integratie plek. Vanuit deskundigheid, respect, ervaring, mensgerichtheid en resultaatgerichtheid werk ik mee aan het gezamenlijke doel: passend duurzaam betaald werk.


Advies


Al jaren adviseer ik werkgevers op het gebied van verzuim, re-integratie spoor 1 en 2 en outplacement. Ik denk graag mee in oplossingen en geef desgewenst mijn advies.